Stowarzyszenie Polskich Energetyków oddział w Tomaszowie Mazowieckim

Komisja kwalifikacyjna

Podstawa prawna


Na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685 i 1000) oraz § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. Nr 89. poz. 828, z późniejszymi zmianami), z dniem 13 czerwca 2018 roku powołana została Komisja Kwalifikacyjna przy Stowarzyszeniu Polskich Energetyków Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w:


 • Grupie 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10
 • Grupie 2, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 • Grupie 3, pkt 4, 6, 7, 8 i 10
Komisja Kwalifikacyjna zawiesza działalność do odwołania
 • Skład osobowy Komisji oraz zakresy uprawnień jej poszczególnych członków do udziału w egzaminach:


 • 1. przewodniczący komisji - Wiesław Pietrzykowski
 •         Grupa 1 - pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10
 •         Grupa 2 - pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10
 •         Grupa 3 - pkt 4, 6, 7, 8 i 10


 • 2. członek komisji - Mariusz Plewa
 •         Grupa 1 - pkt 2, 3, 4, 5, 7, 9 i 10
 •         Grupa 2 - pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 i 10
 •         Grupa 3 - pkt 4, 6, 7, 8 i 10
 • 3. członek komisji - Mariusz Żerek
 •         Grupa 1 - pkt 2, 3, 4, 5, 7, 9 i 10
 •         Grupa 2 - pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 i 10
 •         Grupa 3 - pkt 4, 6, 7, 8 i 10


 • 4. członek komisji - Zdzisław Piasny
 •         Grupa 1 - pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10
 •         Grupa 2 - pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10


 • 5. członek komisji - Krzysztof Popiołek
 •         Grupa 1 - pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10
 •         Grupa 2 - pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10


 • 6. członek komisji - Grażyna Rusin
 •         Grupa 2 - pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10
 •         Grupa 3 - pkt 4, 6, 7, 8 i 10
 • 7. członek komisji - Adam Różycki
 •         Grupa 2 - pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 i 10
 •         Grupa 3 - pkt 4, 6, 7, 8 i 10


 • 8. członek komisji - Karol Szymański
 •         Grupa 2 - pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10
 •         Grupa 3 - pkt 4, 6, 7, 8 i 10


 • 9. sekretarz komisji - Danuta Pietrzykowska
 •         Grupa 1 - pkt 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10
 •         Grupa 2 - pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 •         Grupa 3 - pkt 4, 6, 7, 8, 10
 •         bez uprawnień do egzaminowania


 • Dyżury członków komisji odbywają się w każdą środę w godz. 13.00 - 16.00 w siedzibie Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim, ul. ks. J. Popiełuszki 58/60.


Stowarzyszenie Polskich
Energetyków
oddział
Tomaszów Mazowiecki

adres:
ul. Ks. J.Popiełuszki 58/60
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel: +48 607 781 068
email: biuro@spetomaszow.pl
www: spetomaszow.pl
Białystok
Bełchatów
Bydgoszcz
Gdańsk
Katowice
Kraków
Lubin
Radom
Rzeszów
Warszawa
Włocławek
Wrocław
Zamość
Warszawa Zachód